Terma dan Syarat

SILA BACA TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN INI DENGAN BAIK SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Dengan menggunakan laman sesawang ini, ia menandakan persetujuan anda terhadap Terma dan Syarat ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan semua Terma dan Syarat penggunaan ini, jangan gunakan laman sesawang ini!

GetSihat.my boleh menyemak dan mengemas kini Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Penggunaan laman sesawang GetSihat.my oleh anda secara berterusan adalah bermakna anda menerima perubahan tersebut.

Penafian GetSihat

Kandungan Laman GetSihat.my, seperti teks, grafik, gambar, maklumat yang diperoleh dari pemberi lesen GetSihat.my, dan bahan lain yang terdapat di Laman GetSihat.my (“Kandungan”) hanya untuk tujuan maklumat. Kandungan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengganti nasihat, diagnosis, atau rawatan perubatan profesional. Sentiasa dapatkan nasihat doktor atau pakar kesihatan lain yang berkelayakan dengan sebarang pertanyaan yang anda ada mengenai keadaan perubatan. Jangan sesekali mengabaikan atau melewatkan nasihat perubatan profesional hanya kerana sesuatu yang telah anda baca di Laman GetSihat.my.

GetSihat.my dan laman sesawangnya tidak memberikan diagnosis, rawatan atau nasihat perubatan.

Sekiranya anda fikir diri mungkin mengalami kecemasan perubatan, segera hubungi dan kunjungi doktor atau talian kecemasan 999. GetSihat.my tidak menyaran atau menyokong sebarang ujian, doktor, produk, prosedur, pendapat, atau maklumat lain yang mungkin disebutkan di Laman. Bergantung pada maklumat yang diberikan oleh GetSihat.my, pekerja GetSihat.my, atau orang lain yang muncul di Laman atas jemputan GetSihat.my, atau pelawat lain ke Laman ini adalah atas risiko anda sendiri.

Laman sesawang ini mungkin mengandungi bahan yang berkaitan dengan kesihatan atau perubatan yang eksplisit secara seksual. Sekiranya anda mendapati bahan-bahan ini menyinggung perasaan, anda mungkin tidak mahu meneruskan untuk menggunakan Laman sesawang kami.

Privasi Kanak-kanak

Kami komited untuk melindungi privasi kanak-kanak. Anda harus sedar bahawa Laman web ini tidak bertujuan atau direka untuk menarik perhatian kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak akan pernah mengumpul maklumat peribadi dari kanak-kanak yang di bawah usia 13 tahun.

Penggunaan Kandungan

GetSihat.my memberi kebenaran kepada anda untuk melihat atau memuat turun satu salinan bahan di Laman GetSihat.my semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial jika anda menyertakan notis hak cipta di hujung bahan tersebut, misalnya: “© GetSihat.my. Semua hak cipta terpelihara”dan pemberitahuan hak cipta dan hak milik lain yang terkandung dalam Kandungan. Sebarang peraturan khas untuk penggunaan perisian tertentu dan bahan lain yang dapat diakses di Laman GetSihat.my mungkin boleh disertakan di tempat lain di dalam Laman dan dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat ini dengan rujukan.

Kandungan dilindungi oleh hak cipta berdasarkan undang-undang Malaysia dan negara lain. Hak milik untuk kandungan tetap berada di GetSihat.my atau pemberi lesennya. Sebarang penggunaan Kandungan yang tidak diizinkan secara tegas oleh Terma dan Syarat ini adalah melanggar Terma dan Syarat ini dan mungkin melanggar hak cipta, tanda dagangan, dan undang-undang lain. Kandungan dan fitur boleh berubah atau diberhentikan tanpa sebarang notis mengikut budi bicara editorial GetSihat.my. Semua hak yang tidak diberikan secara jelas di sini adalah hak milik GetSihat.my dan pemberi lesennya.

Sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat ini, kebenaran anda untuk menggunakan Kandungan secara automatik akan berakhir dan anda mesti segera memusnahkan salinan yang anda buat dari mana-mana bahagian Kandungan.

Liabiliti GetSihat.my dan Pelesennya

Penggunaan Laman Sesawang GetSihat.my adalah atas risiko anda sendiri.

Semasa menggunakan Laman GetSihat.my, maklumat akan dihantar melalui media yang mungkin di luar kawalan dan bidang kuasa GetSihat.my serta pembekalnya. Oleh itu, GetSihat.my tidak bertanggung jawab atas atau berkaitan dengan kelewatan, kegagalan, gangguan, atau kerosakan mana-mana data atau maklumat lain yang dihantar berkaitan dengan penggunaan Laman GetSihat.my.

Laman GetSihat.my dan kandungannya disediakan “sebagaimana adanya”. GetSihat.my, PELESEN DAN PEMBEKAL, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, SAMA ADA YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA JAMINAN TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN PIHAK KETIGA ‘ HAK, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Tanpa mengehadkan perkara di atas, GetSihat.my, pelesennya, dan pembekalnya tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai perkara berikut:

  • Ketepatan, kebolehpercayaan, kelengkapan, ketepatan, atau kesesuaian pada masa kini Kandungan, perisian, teks, grafik, pautan, atau komunikasi yang disediakan di atau melalui penggunaan Laman GetSihat.my.
  • Kepuasan terhadap setiap peraturan kerajaan yang memerlukan pengungkapan maklumat mengenai produk ubat yang dipreskripsikan atau persetujuan atau pematuhan mana-mana alat perisian berkenaan dengan Kandungan yang terdapat di Laman GetSihat.my.

Dalam apa jua keadaan, GetSihat.my, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman GetSihat.my akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa batasan, kerosakan sampingan dan akibatnya, kecederaan/kematian, kehilangan keuntungan, atau kerosakan yang disebabkan oleh kehilangan data atau gangguan perniagaan) yang disebabkan oleh penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan Laman GetSihat.my atau Kandungannya, sama ada berdasarkan jaminan, kontrak, hukuman, atau teori undang-undang lain, dan sama ada GetSihat.my, pemberi lesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebut di Laman GetSihat.my diberitahu tentang kemungkinan kerosakan tersebut. GetSihat.my, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman GetSihat.my hanya akan bertanggungjawab setakat kerosakan sebenar yang ditanggung oleh anda, tidak melebihi RM 500. GetSihat.my, pelesennya, pembekalnya, atau mana-mana pihak ketiga yang disebutkan di Laman GetSihat.my tidak bertanggungjawab atas sebarang kecederaan diri, termasuk kematian, yang disebabkan oleh penggunaan atau penyalahgunaan Laman atau Kandungan anda. Segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan penggunaan Laman atau Kandungan anda harus dibawa dalam satu (1) tahun dari tarikh peristiwa yang menimbulkan tindakan tersebut terjadi. Penyelesaian di bawah Terma dan Syarat ini adalah eksklusif dan terhad kepada yang diperuntukkan secara jelas dalam Terma dan Syarat ini.

Pengiklanan, Pencarian dan Pautan ke Laman Lain

GetSihat.my boleh menyediakan pautan ke laman web pihak ketiga. GetSihat.my juga boleh memilih laman web tertentu sebagai respon keutamaan terhadap istilah carian yang anda masukkan dan GetSihat.my mungkin bersetuju bagi membenarkan pengiklan untuk menanggapi istilah carian tertentu dengan iklan atau kandungan yang ditaja. GetSihat.my tidak menyaran dan tidak menyokong kandungan di mana-mana laman web pihak ketiga. GetSihat.my tidak bertanggungjawab untuk kandungan laman web pihak ketiga yang dipautkan, laman web yang dibingkai dalam Laman GetSihat.my, laman web pihak ketiga yang disediakan sebagai hasil carian, atau iklan pihak ketiga, dan tidak membuat pernyataan mengenai kandungannya. Penggunaan laman web pihak ketiga oleh anda adalah risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk laman web tersebut. GetSihat.my tidak menyokong sebarang produk, servis, atau rawatan yang diiklankan di GetSihat.my. Untuk maklumat lebih lanjut, baca Polisi Pengiklanan dan Polisi Penajaan kami.

Pampasan

Anda bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi, dan membela GetSihat.my, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pelesen, dan pembekal, agar tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang tuntutan, tindakan atau tuntutan, liabiliti dan penyelesaian termasuk tanpa had, yuran perakaunan dan perakaunan yang munasabah, berlaku dari, atau diduga disebabkan oleh pelanggaran Terma dan Syarat.

Umum

GetSihat.my berpengkalan di Malaysia.

Peruntukan berikut bertahan setelah berakhirnya atau berakhirnya Perjanjian ini dengan alasan apa pun: Liabiliti, Penyerahan Pengguna, Ganti Rugi, Bidang Kuasa, dan Perjanjian Lengkap.

Bidang kuasa

Anda dengan tegas bersetuju bahawa bidang kuasa eksklusif untuk sebarang pertikaian dengan GetSihat.my, atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web GetSihat.my oleh anda, berada di mahkamah Malaysia dan anda selanjutnya bersetuju dan menyatakan kebenaran untuk menjalankan bidang kuasa di mahkamah GetSihat.my sehubungan dengan perselisihan tersebut termasuk tuntutan yang melibatkan GetSihat.my atau sekutu, anak syarikat, pekerja, kontraktor, pegawai, pengarah, penyedia telekomunikasi, dan penyedia kandungan.

Terma dan Syarat ini diatur oleh undang-undang dalaman Malaysia, tanpa menghiraukan konflik prinsip undang-undangnya. Sekiranya ada ketentuan Terma dan Syarat ini didapati tidak sah oleh mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa, tidak sahnya peruntukan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahihan peruntukan yang tersisa dari Terma dan Syarat ini, yang akan tetap berlaku dan berkuat kuasa sepenuhnya. Tiada pengabaian mana-mana Terma dan Syarat ini akan dianggap sebagai pengabaian selanjutnya atau berterusan dari terma atau syarat atau terma atau syarat lain.

Prosedur Pemberitahuan dan Penghapusan, Ejen Hak Cipta

Sekiranya anda percaya sebarang bahan yang dapat diakses di atau dari Laman web ini melanggar hak cipta, anda boleh meminta penghapusan bahan tersebut (atau akses ke dalamnya) dari laman web ini dengan menghubungi ejen hak cipta GetSihat.my (dikenal pasti di bawah) dan memberikan maklumat berikut:

  • Pengenalpastian karya berhak cipta yang anda percayai dilanggar. Huraikan karya tersebut, dan jika boleh, sertakan salinan atau lokasi (mis., URL) versi karya yang dibenarkan.
  • Pengenalpastian bahan yang anda fikirkan melanggar dan lokasinya. Terangkan bahannya, dan berikan URLnya atau maklumat lain yang berkaitan yang membolehkan kami mencari bahan tersebut.
  • Nama, alamat, nombor telefon dan (jika ada) alamat e-mel anda.
  • Pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa aduan penggunaan bahan tersebut tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang.
  • Pernyataan bahawa maklumat yang anda berikan adalah tepat, dan menunjukkan bahawa “di bawah hukuman sumpah palsu,” anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak atas nama pemilik hak cipta.
  • Tandatangan bertulis atau elektronik dari pemegang hak cipta atau wakil yang diberi kuasa.

Ejen GetSihat.my yang boleh dirujuk jika ada masalah hak cipta yang berkaitan dengan laman sesawang ini adalah seperti berikut:

GetSihat.my

E-02-11, Starparc Point, Jln Taman Ibu Kota, Taman Danau Kota, 53300 Kuala Lumpur

Dalam usaha melindungi hak pemilik hak cipta, GetSihat.my mempertahankan polisi untuk menghentikan, dalam keadaan yang sesuai, pelanggan dan pemegang akaun Laman sesawang yang telah melakukan pelanggaran secara berulang.

Perjanjian Lengkap

Sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam “notis undang-undang” tertentu di Laman GetSihat.my, Terma dan Syarat ini dan Polisi Privasi GetSihat.my merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan GetSihat.my berkenaan dengan penggunaan Laman GetSihat.my, dan Kandungan.

Terima kasih atas kerjasama anda. Kami harap laman sesawang GetSihat.my adalah berguna dan mesra untuk diguna. Pertanyaan atau komen mengenai laman sesawang ini, termasuk laporan mengenai pautan yang tidak berfungsi, harus diajukan melalui Hubungi Kami atau hantarkan aduan bertulis anda ke email [email protected]